Bu yazıda 3ds Max programında dokulara(textures) transparanlığın nasıl eklendiği anlatılmaktadır.

Stadyum çatısının oluşturulmasını inceliyoruz.

Bu yazıda 3D Studio Max programı kullanılarak bir animasyonun içinden istenilen framelerin timelinedan çıkarılması ve iki animasyonun birleştirilmesi anlatılacaktır.

Yeni bir oyun projesi açmadan önce, nasıl bir oyun geliştirileceğine ilişkin bir plan yapmak gerekmektedir. Oyun planı içerisinde hazırlanacak oyunun nasıl bir oyun olacağına ilişkin bilgilendirme hazırlanmalıdır. Oyun tasarım raporu, planlanan oyuna ilişkin özellikleri ve temsili görselleri içeren bir dokümandır.

Bu tutorial'da bir uçak modelleyerek 3ds Max'ın en çok kullanılan araçlarından olan Chamfer ve Extrude gösterilecektir.