Bu incelemede oyun motoru piyasasının 2017 yılında gerçekleştirdiği gelir rakamları değerlendirilmiştir.

1.DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ


Dijital oyun sektörü elektronik cihazların güçlenmesine ve yaygınlaşmasına paralel olarak hızlı bir gelişme göstermektedir. 40 yıllık bir geçmişe sahip olup bugün gelişimine hala devam etmektedir. Sektör, faaliyetleri gereği gelişime açıktır ve bu sektör yaratıcılık gerektiren, sürekli değişim ve dönüşüm içerisinde olan bir ekonomik faaliyet alanıdır. Dünyanın gelişmiş ekonomilerinde yüksek gelir getirici bir yere sahip olup büyük yatırımcıların ilgi gösterdiği bir alan haline gelmektedir.


1.1.Oyun Sektörü Gelirleri


Oyun sektörünün yıllara göre parasal büyüklüğüne baktığımızda 2016 yılındaki miktar 101.1 milyar dolar olarak belirlenmektedir. 2017 yılında bu miktar 108.9 milyar dolara yükselmektedir. Bu miktarların artacağı tahmin edilmektedir ki ilerleyen seneler için bu rakamlar 2018 yılı için 115.8 milyar dolar, 2019 yılı için 122.7 milyar $ ve 2020 yılı için 128.5 milyar $ olarak öngörülmektedir. Ülkemizde ise 2017 yılında toplam oyun gelirlerinin 773,9 milyon $ olarak gerçekleştiği hesaplanmaktadır. Gerçekleşen bu gelir ile Türkiye, 2017 yılı için en yüksek oyun gelirlerine sahip 100 ülke içerisinde 18. sırada yer almaktadır. Listenin ilklerinde ise sırasıyla Çin, ABD, Japonya ve Almanya bulunmaktadır.


2017 yılı için oyun pazarı gelirlerinin 108.9 milyar $ olarak tahmin edildiği yukarıdaki belirtilmektedir. Bu toplam gelirin 33,5 milyar $ ’lık kısmına konsol oyunları gelir sağlarken, 35,3 milyar dolarlık kısmı ise mobil oyunlar tarafından gelir oluşturmaktadır. Kalan gelir dilimlerini ise tablet oyunları(10.8 milyar $), PC oyunları(24.8 milyar $) ve internet oyunları(4.5 milyar $) oluşturmaktadır.


Oyun sektöründeki gelirin yıllara ve oyun mecralarına göre dağılım tahminlerine aşağıda yer verilmiştir:


Oyun piyasası gelirleri 2017 yılı için, oyun mecraları bakımından incelendiğinde, mobil oyunların %32 dilim ile en yüksek gelir payına sahip olduğu görülmektedir. Bunu TV/konsol oyunları(%31) takip [3]etmektedir. Bunların ardından PC oyunları(%23) ve tablet oyunları(%10) gelmektedir. Son olarak da bunları internet oyunlarının(%5) izlediği görülmektedir.


Bu veriler senelere göre incelendiğinde TV/konsol oyunları gelirlerinin, toplam pazar içerisinde %32 olan payının 2017 de %31 ‘e düştüğü görülmektedir ve bu payın ilerleyen senelerde giderek azalacağı öngörülmektedir. Bununla birlikte 2017 de mobil telefon oyunları gelirlerinin, toplam pazar içerisindeki payında ise %4 ‘lük bir artma meydana gelmektedir. Pazarın en büyük segmentini oluşturan mobil oyunlar 28.269 milyon $ piyasa hacmine sahiptir. Mobil oyunların, toplam pazar içerisindeki payının ilerleyen senelerde artması beklenmektedir. Mobil oyun sektörü, tüm oyun sektörleri içerisinde en hızlı büyüme eğilimine sahip olan alan olarak görülmektedir. Bu sektör için zamanla gelişiminin arttığı ve önem kazandığı söylenebilmektedir.


Mobil oyunların, oyun geliştirme olanaklarının PC ve konsol oyunlarına göre daha kolay olması giderek büyümesini sağlamaktadır. Bununla birlikte telefon ve tabletlerin ek bir donanım gerektirmeden kolay kullanımı ve taşınabilir olması yine gelişmesini olumlu yönde etkilemektedir. Bağımsız küçük ekipler ve bireysel geliştiriciler tarafından bir fırsat alanı olarak görülen bu sektör rekabetin de fazla olmasına sebep olmaktadır.


2. OYUN MOTORU


Oyun motoru, oyun oluşturmamızı sağlayan ve oyunun arka planında, döngüsel bir şekilde durmaksızın çalışan yüksek performanslı bir yazılım çerçevesidir. Oyunu geliştirmek için kullanılan bir dizi koddan oluşmaktadır. Her yeni oyun için yazılması gereken kodların bir kısmını hazır paketler şeklinde sunmaktadır. Motor içerisinde programlama dilleri, tanımlanmış fonksiyonlar ve tasarım bilgileri bulunmaktadır. Genellikle grafik, ses, giriş sistemi, fizik, yapay zekâ, ağ oluşturma ve uygulama araçlarından oluşmaktadır. Sonradan düzenlenebilir ve geliştirilebilir bir yapıya sahiptir.


3. OYUN MOTORU PİYASASI


Oyun motoru piyasası incelendiğinde hala gelişimini sürdürüyor olduğu görülmektedir. Oyun motoru piyasası teknolojik gelişmelere paralel olarak gelişim göstermektedir. Teknolojide yaşanacak bir gelişme oyun motoru piyasasında yenilikler olmasını sağlayacaktır. Çünkü teknoloji geliştikçe daha kaliteli oyunlar yapılabilmektedir. Oyunların gelişebilmesi için oyun motoru yazılımının ilerlemesi gerekmektedir.


Oyun motorlarıyla sadece oyunlar değil, animasyon filmleri, reklamlar ve uygulamalar da yapılmaktadır. Oyun motorları içerisinde 2D ve 3D boyutlu grafik ve animasyon gibi unsurlar bulunmaktadır. Oyun şirketleri, motorların hazır özelliklere ve işlevlere sahip olması nedeniyle geliştirme maliyetlerini ve zamanlarını önemli ölçüde azaltabilmektedirler.


Piyasada çeşitli oyun motorları bulunmaktadır. Bunların bir kısmı ücretsiz oyun motorlarıyken bir kısmı da ticari amaçlı oyun motorlarıdır. Ticari amaçlı oyun motorları lisanslama sistemi ile satılmaktadır. Mevcut olan bir oyun motorundan birden fazla ve birbirinden farklı oyunlar yapılabilmektedir. Örneğin Marmalade oyun motoru ile Cluedo, The Game Of Life, Rize Zombies, Spinguins gibi birçok oyun yapılmıştır.


3.1.Piyasada Hâkim Olan Oyun Motorları


Grafik1: Piyasadaki oyunların yapımında kullanılan oyun motorlarının kullanım payları


Yukarıda, piyasadaki oyunların yazılımında kullanılan oyun motorlarının kullanımları gösterilmektedir. 2016 yılı verilerine bakıldığında piyasadaki oyunların %34 ‘ü Unity kullanılarak yapılmaktadır. %41 ‘lik kısım ise kendi oyun motoru markalarını kullanmaktadır. Bununla birlikte piyasadaki oyunların %18 ‘i Cocos2D , %2.6 ‘sı Corona, %2.2 ’si Unreal Engine, %1.2 ’si Marmalade ve %0.7 ’si ise diğer oyun motorlarını kullanmaktadır. Verilerden hareketle Unity ’nin piyasanın büyük bir çoğunluğuna hâkim olarak lider konumunda olduğu söylenebilmektedir.


Unity konsol, PC, mobil oyunlar, VR ve AR için kullanılabilen bir oyun motorudur. 2D ve 3D grafikli ve C# ile komut dosyası yazmayı destekleyen bir motordur. Cocos2D açık kaynak kodlu ve C++ kod tabanı kullanılarak oyun oluşturmayı sağlayan bir motor olup grafikleri 2D boyutludur. Bununla birlikte Corona mobil cihazlar ve masaüstü sistemler için uygulama ve oyunlar yaratmak için kullanılabilen ücretsiz bir 2D oyun motorudur. Unreal Engine PC, konsol, mobil, VR ve AR genelinde oyunlar oluşturmayı sağlayan bir motordur. Kodları C++ ile oluşturulmuş bir 3D oyun motorudur. Unreal Engine, Epic Games tarafından geliştirilmiştir. Marmalade ise mobil cihazlar için uygulamalar oluşturmak ve oyun geliştirmek için kullanılabilen bir 2D ve 3D oyun motorudur.


3.2. Piyasadaki Oyun Motorları Listesi


Sektör geneline baktığımızda piyasada, oyun motoru şirketleri vazgeçilmez bir rol oynamaktadır. Oyun motoru sektöründe Unity, Cocos2D, Corona, Marmalade ve Unreal dışında birçok oyun motoru bulunmaktadır. Bunların bazıları şu şekilde listenebilir:

 

Abyssal Engine
Alamo
Allegro
Aleph One
Anvil
App Game Kit
Aurora Engine
Axiom Engine
BetaSDK
[5]Big World
Blade3D
Blender
Box2D
Build Engine
Bungie
Byond
C4 Engine
Castle Game Engine
ClanLib
Coldstone Game Engine
Crystal Space
Crystal Tools
Crytek
Cube
Dagor Engine
Dark-Hammer
DarkPlaces
Delta3d
DFPGE
Dim3
Doom Engine
Duality
Dunia Engine
DXFramework
DX Studio
Ecere SDK
Etherea1 Engine
Electron Engine
Elflight Engine
Enigma Engine
Esperient Creator
Euphoria
Exult
Flowlab
FPS Creator
Frostbite Engine
Furball Engine
Gamebryo
GameCore
GamePlay
Gamestudio
GameStart
Genesis3D
Glest
Glacier
Graphite
GrimE
Havok Vision Engine
Hedgehog Engine
[6]Helix Engine
Hero Engine
Irrlicht Engine
Id Tech
Ika
IMUSE
Infernal Engine
Infinity Engine
INSANE
Ioquake3
IwGame Engine
Jade Engine
Jedi
JMonkey Engine
Jogre
Kaneva Game Platform
Kinetica
KRI
Leadwerks Engine
LibGDX
Lithtech
LÖVE
Lumix Engine
LyN Engine
Maker3DMaratis
MegaGlest Engine
Merlin3D
Minko
Modgine
MonoGame
Monumental Technology Suite
Murl Engine
Multimedia Fusion 2
Multiverse Network
MT Framework
Nebula Device
NetGore
NGENE Tech
Novalis Engine
NÖN
Oddity Engine
Odyssey Engine
OGRE
OpenBlox
Onyx Engine
Orx Portable Game Engine
Panda3D
Pear3D Engine
Phyre Engine
PixelLight
[7]PlayCanvas
PLIB
Project Anarchy
Prospekt Net
Pygame
RAGE
Rainbow Engine
Relent Engine
RenderWare
Retribution Engine

Reverted3D Engine
Revolution3D
RPG Maker
S2 Engine HD
SAGE
SCUMM
Second Life Engine
Serious Engine
Shark 3D
ShiVa
Sith Engine
Silent Storm Engine
Source Engine
Sphere Engine
Spring Engine
Stratagus
Terra Engine
Torque3D
Troll2D
Truevision3D
Unigine
Urho3D
V-PLAY Engine
Vengeance Engine
Vicious Engine
Virtools
Visual3D Game Engine
ZenGL
Zillions of Games
Wave Engine
Wild Pockets
Wintermute Engine
World Builder
XnGine
Xors3D
X-Ray Engine

 

 


3.3.Oyun Motoru Pazarı ve Gelirleri


Piyasada hâkim olan oyun motorları göz önünde bulundurulduğunda oyun motoru piyasasının büyüklüğü için genel bir tahmin yürütülebilir. Öncelikle piyasadaki oyunların tahmini sayısına değinelim:


Grafik2: Oyun mağazalarında mevcut olan toplam oyun miktarları

Grafik3: Piyasadaki oyun motorlarının kullanımına göre belirlenen oyun miktarları

Google Play’ deki uygulama sayısının Grafik 2’de gösterildiği üzere 2017 de yaklaşık olarak 3.3 milyon olduğu tahmin edilmektedir. Bu uygulamaların yaklaşık 610.500 ünü ücretli ve ücretsiz oyunlar oluşturmaktadır. Bununla birlikte ITunes App Store uygulamalarının 2,3 milyon olduğu tahmin edilmektedir. App Store mevcut oyun sayısı ise tahmini olarak 783.300 ‘dür. 2017 yılı için Steam ‘deki toplam oyun sayısı yaklaşık olarak 25.200 ‘dür. Diğer oyun mağazalarındaki toplam oyun miktarı ise ortalama 262.300 olarak tahmin edilmektedir.


Piyasada yaklaşık olarak 750 bin oyun bulunmaktadır. Toplam oyun miktarlarının %34 ‘lük kısmının yapımında Unity kullanıldığını yukarıda belirtmiştik. Grafik 3’de gösterildiği üzere yaklaşık olarak 250 bin oyunun yapımında Unity kullanılmaktadır. Unity’nin, toplam pazarda ortalama 99 milyon $ gelire sahip olduğu tahmin edilmektedir. Unity hizmetini verirken fiyatlandırma politikasını üç seçenek sunarak belirlemektedir. Bunların birincisinin kullanımı ücretsiz olup diğer ikisinin kullanımında kullanıcılar ücrete tabi tutulmaktadırlar.


Piyasadaki toplam oyunların yaklaşık olarak 9000 ’i Marmalade kullanılarak yapılmaktadır. Marmalade tahmini olarak 5.4 milyon $ kazanç elde etmektedir. Marmalade kullanıcıları sürekli kullanmak üzere bir kez satın alma işlemi gerçekleştirmektedirler. Pazardaki toplam oyunların %18 ‘inin Cocos2D kullanılarak yapıldığını yukarıda belirtmiştik. Bu da 135 bin oyuna karşılık gelmektedir. Bununla birlikte Corona kullanılarak yapılan oyunların miktarı ise 19.500’dür. Diğer oyun motorları kullanılarak yapılan oyun miktarı ise 12.500 olarak tahmin edilmektedir. Oyun şirketlerinin çoğu yaptıkları oyunlarda kendi oyun motorlarını kullanmaktadır ki yaklaşık olarak 307.500 oyun bu şekilde yapılmaktadır.


Grafik 1’de, piyasadaki oyunların %2,2 ‘sinin yapımında Unreal Engine ‘nin kullanıldığı gösterilmektedir. Bu pay, toplam oyunlar içerisinde 16.500 oyuna karşılık gelmektedir. Yapılan bu oyunlar içerisinde oyuncuların beğenisini kazanan ve ciddi satın alma rakamlarına ulaşmış olan [9]oyunlar mevcuttur. Bunlara örnek olarak Abzû, LawBreakers, Gears of War 4, Ark: Survival Evolved gösterilebilir. Oyun şirketleri bu oyunlar üzerinden önemli düzeyde gelir elde etmektedirler. Oyunlardan elde edilen gelirler üzerinden Epic Games, oyun şirketlerinden lisans sözleşmesi maddelerinde belirlenen rakam kadar bir pay talep etmektedir. Epic Games, ücretsiz lisans sözleşmesi kapsamında Unreal Engine kullanımı için brüt gelir bazında %5 lisans ücreti talep ettiğini belirtmektedir. O hâlde Epic Games ’in elde ettiği gelirin tahmini olarak 66.3 milyon $ olduğu söylenilebilmektedir.


Tüm bu bilgilerden hareketle oyun motoru piyasası büyüklüğünün yaklaşık olarak 170,7 milyon $ olduğuna ulaşmak mümkün olmaktadır. Sektör gelirleri ve gelişimi itibariyle değerlendirildiğinde, sektörün teknolojiye paralel olarak ilerlediği, gelişen teknolojiyle birlikte güçlenen cihazlara uyumlu oyunların yapıldığı, oyunların yapımında kullanılan motorların bu gelişmeleri takip etmesi gerektiği ve tüm bunlara bağlı olarak sektörün değer kazandığı söylenebilmekte ve sektör büyüklüğünün artması beklenmektedir.


KAYNAKLAR
https://newzoo.com/insights/articles/the-global-games-market-will-reach-108-9-billion-in-2017-with-mobile-taking-42/
https://newzoo.com/insights/rankings/top-100-countries-by-game-revenues/
https://www.statista.com/statistics/268251/number-of-apps-in-the-itunes-app-store-since-2008/
https://www.statista.com/statistics/263795/number-of-available-apps-in-the-apple-app-store/
http://www.ankaraka.org.tr/archive/files/yayinlar/ankaraka-dijital-oyun-sektoru.pdf
https://unity3d.com/public-relations
http://store.steampowered.com/games/
https://www.unrealengine.com/en-US/blog
http://www.cocos2d-x.org/
https://marmalade.shop/en/
https://marmaladegamestudio.com/
https://coronalabs.com/