OpenGL son derece hızlı çalışması nedeniyle oyun yazılımlarında render motoru olarak kullanılmaktadır. Tüm render motorları çeşitli ışık ve aydınlatma sistemlerine sahiptir ve ışıklar render motorlarının çalışma hızını etkileyen en önemli öğelerden birisidir. OpenGL'de ışıklar çeşitli özelliklere sahiptir ve bu özelliklere göre sınıflandırılır.

 

1. IŞIK TÜRLERİ

OpenGL'de temel olarak 4 tip ışık bulunur: Ambient, directional, point, spot.

Ambient light: Genel ortam aydınlatması için kullanılır. Işığın belirli bir kaynak noktası ve belirli bir açısı yoktur. Sahnedeki tüm objeler eşit şekilde aydınlanır. Sahnedeki objeleri görünür hale getirmek için her sahnede az veya çok kullanılır.

Directional light: Belirli bir yönden belirli bir yöne doğru aydınlatmadır. Tek bir başlangıç noktası yoktur. Dünyamıza vuran güneş ışığı gibi bir yönden bir yöne aydınlatma yapar.

Point light: Belirli bir ışık kaynağından çıkıp 360 yöne doğru aydınlatma yapan ışık türüdür. Yaygın olarak kullanılan ışık türlerinden birisidir. 3ds max'de karşılığı "omni"dir.

Spot light: Belirli bir noktadan çıkıp belirli bir noktayı aydınlatan ışık türüdür.

 

OpenGL Işık Türleri

 

IŞIK TÜRLERİNİN OBJELERE GELİŞ AÇISI

Ambient ışık genel aydınlatma olduğu için belirli bir açısı yoktur. Point light'ın objelere geliş açısı ise, ışık kaynağının bulunduğu noktanın objeye konumuna göre oluşur. Directional light ve spot light türlerinde ise, ışık için bir açı tanımlanır. Işıklar çalıştırıldığı zaman objeleri aydınlatmaya başlar.

 

 

 

2. IŞIĞIN OBJELER ÜZERİNDEKİ AYDINLATMA ETKİSİ

OpenGL ışık türlerinin çeşitli şekillerde sınıflandırıldığı yazının başında belirtilmiş idi. Bu sınıflandırmaların en önemlilerinden birisi ışığın nesne üzerinde yarattığı aydınlatma ve yansıma etkisidir. OpenGL ışıkları yarattıkları aydınlatma etkisine göre 3'e ayrılır: Ambient light, diffuse light, specular light.

Ambient light: Obje her yönden eşit sekilde aydınlanır ve bu ışık her yöne doğru yansır. Objenin genel olarak görünür hale gelmesini sağlar.

Diffuse light: Işığın genel olarak aydınlattığı yüzey objenin diğer kısımlarına göre daha çok aydınlanır. Buraya vuran ışık ise objenin aydınlanan tarafına doğru her yönde yansıma yapar. Objeüzerinde  3 boyutlu derinlik görünümü yaratır.

Specular light: Işığın obje üzerinde direk vurduğu noktadır. Işık bu noktadan bakış açısına (kameraya) doğru yansır. Obje üzerinde ışığın en çok aydınlattığı bölümdür. Objeye parlaklık verir. Objeye metal/cam yüzey görünümü sağlar.

 

 

Farklı ışık türleri sahnede objelerin değişik şekillrde aydınlanmasını ve görünmesini sağlar. Aşağıdaki resimlerde farklı ışıklar altında objelerin nasıl göründüğü görülebilir.

 

 

OpenGL ışıklarının burada anlatılan haricinde çeşitli şekillerde sınıflandırılan başka çeşitli özellikleri de bulunmaktadır. Işığın rengi, şiddeti, parlaklığı bunlara örnek olarak verilebilir.