Firmamız oyun yazılımları üretmektedir. Bir yazılım firması olarak temel ürünümüz bilgisayar işletim sistemlerinde çalışan dijital dosyalardır(file). Ürettiğimiz dosyalar aynı zamanda kendi içerilerinde bir çok farklı dijital dosya ve klasör(directory) de içermektedir. Bilgisayar dosyaları ve klasörleri ile çalışmamız ve bunların farklı işletim sistemlerinde farklı şekillerde işlenmesi sebebiyle, dosya ve klasörlerin isimlendirilme şekli önem arz etmektedir. Yanlış isimlendirmeler ürünlerin çalışmasının durmasına dahi yol açabilmektedir. Doğru isimlendirmenin ürünlerin çalışmasında kritik bir öneme sahip olmasından dolayı, çalışmalarımızda kullanılan ve üretilen tüm dosya ve klasörlerin isimlendirilmesinde aşağıda yer verilen hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.1. Dosya ve klasör isimlerinde Türkçe karakterler kullanılmamalıdır
Türkçe karakterler Latin-1 dil grubunun üyesi olmadıkları için bazı işletim sistemlerinde otomatik olarak tanınamayabilmektedirler. Bu karakterleri tanımayan sistemler ilgili dosyayı bulamamakta ve yazılımın işleyişini durdurmaktadır. Bu sebeple dosya ve klasör isimlerinde kesinlikle Türkçe karakter kullanılmamalıdır.

Kullanılmamasına dikkat edilecek Türkçe karakterler şunlardır:
Ç, ç, Ğ, ğ, İ, ı, Ö, ö, Ş, ş, Ü, ü

Not: Latin-1 dillerinde Türkçe'den farklı olarak küçük i harfinin büyüğü büyük I harfidir. Bu iki harfin tüm sistemlerde tanınması sebebiyle kullanılmalarında sorun yoktur. Ancak büyük İ ve küçük ı harfleri kullanılmamalıdır.

Türkçe karakterlerin yerine dosya ve klasör isimlendirmelerinde kullanılması gereken karakterler şunlardır:
Ç -> C
ç -> c
Ğ -> G
ğ -> g
İ -> I
ı -> i
Ö -> O
ö -> o
Ş -> S
ş -> s
Ü -> U
ü -> u

Örnekler:
çatı_modeli.dae -> cati_modeli.dae
İlerlemeTuşu.png -> IlerlemeTusu.png
menüyazılımı.cpp -> menuyazilimi.cpp
/artworks/models/çatımodeli/cati_modeli.dae -> /artworks/models/catimodeli/cati_modeli.dae

2. Dosya ve klasör isimlerinde boşluk işareti kullanılmamalıdır.
Birçok işletim sisteminde boşluk işareti içeren dosya ve klasör isimleri programların durmasına yol açmaktadır. Bu nedenle dosya ve klasör isimlerinde kesinlikle boşluk işareti kullanılmamalıdır. Onun yerine alt çizgi _ işareti kullanılmalı veya kelimeler bitişik yazılmalıdır.

Örnekler:
araba resmi.jpg -> araba_resmi.jpg veya arabaresmi.jpg
karakter modeli 01.dae -> karakter_modeli_01.dae veya karaktermodeli01.dae
/artworks/models/stadium 01/stadium01.dae -> /artworks/models/stadium01/stadium01.dae


3. Dosya ve klasör isimlerinde noktalama işaretleri kullanılmamalıdır
Birçok işletim sisteminde noktalama işaretlerinin özel işlevleri vardır. Dosya ve klasör isimlerinde noktalama işaretlerinin kullanılması programların çalışmasının durmasına yol açmaktadır.

Bu nedenle dosya ve klasör isimlerinde altçizgi _ ve tire - işaretleri haricinde hiçbir noktalama işareti kullanılmamalıdır.

Örnekler:
araba"kapi"dokusu.png -> arabakapidokusu.png
ev?modeli.dae -> evmodeli.dae
/artworks/sounds/sound?effects/taraftar.mp3 -> /artworks/sounds/sound_effects/taraftar.mp3


4. Dosya ve klasörlere anlamlı isimler verilmelidir
Üretim çalışmalarımızın gerek tasarım gerek yazılım ayağında birçok kişi aynı dosya ve klasörler üzerinde çalışmaktadır. Diğer çalışanlara kolaylık sağlamak için kullanılan veya üretilen dosya ve klasörlere herkesin anlayabileceği ve dosya içeriğini belirten anlamlı isimler vermeye özen göstelmelidir.

Örnekler:
kapdok1.png -> kapidokusu1.png
htex.jpg -> hires_door_texture.jpg
/artworks/models/stadiums/st3/s.dae -> /artworks/models/stadiums/stadium3/stadium3.dae


5. Seri halindeki dosya ve klasörler numaralandırılmalıdır
Animasyon resimleri, aynı karaktere ait model dosyaları gibi birçok dosya ve klasör seri halinde kullanılabilmektedir. Seri olarak üretilen ürünlerde aynı seriye ait dosyalara aynı isim verilip ismin sonuna seri numarası eklenmelidir.

Örnekler:
animasyon1_a.png animasyon1_b.png animasyon_2_a.png animasyon2b.png -> animasyon_01_01.png animasyon_01_02.png animasyon_02_01.png animasyon_02_02.png
stadium1.dae stadium_e.dae -> stadium01.dae stadium02.dae